FALSOS SOSTRES

La versatilitat dels falsos sostres

Instal·lem falsos sostres prefabricats de guix o alumini per tal que pugueu crear espais més confortables