TWIST ACTIU

0

Potes de Fosa a massís, oferint una gran estabilitat i lleugeresa que permet una estètica molt distingida.
  Marc d'acer en calent amb una secció de 50x40mm i 2 mm de gruix, amb un nou sistema de muntatge ràpid que permet una
estabilitat molt fort usant la quantitat mínima de cargols.
  Superfície de Melanina de 25 mm amb cantonades arrodonides. Cants de ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola termofusible i
arrodonit a R = 2 mm.
    Diferents opcions de Divisòries de sobretaula (Veure complements)
    Diferents complements per a cablejat i electrificació (veure complements)
    Anivelladors en ABS amb soleta antilliscant

Informació addicional