Informació addicional

Recepció OFIMAT ACTIU

Un programa específic per a espais de recepció en el qual cada mòdul té totes les prestacions d'un lloc de treball operatiu.
Laterals i Frontals de 19 mm de gruix cantells de PVC de 2 mm. Sobretaula i Repisa de 25 mm de gruix. Els laterals van proveïts
de reguladors per a la seva anivellació. Tots els models inclouen electrificació excepte el PG58, opció de dos altures en frontal. existeixen
una sèrie de complements com poden ser els bucks, safata de teclat ...