OFIMAT ACTIU

0

Un programa específic per a espais de recepció en el qual cada mòdul té totes les prestacions d'un lloc de treball operatiu.

Laterals i Frontals de 19 mm de gruix cantells de PVC de 2 mm. Sobretaula i Repisa de 25 mm de gruix. Els laterals van proveïts

de reguladors per a la seva anivellació. Tots els models inclouen electrificació excepte el PG58, opció de dos altures en frontal. existeixen

una sèrie de complements com poden ser els bucks, safata de teclat ...

Informació addicional