BOLOGNA

MADE DESIGN by Eduard Juanola

125.45

Penjador de peu i paraigüer
fabricats en tub metàl·lic o
pal de fusta de faig de
O30 mm. Penjadors en vareta
d'acer cromat de Ø6 mm
encaixades a el tub. Base en xapa
de ferro estampada amb pes en
la part inferior. Unió de el tub
i base mitjançant cargols. base
amb tacs de goma per protegir
la superfície on s'ubiqui.

* Consulti acabats i ACCESSORIS addicionals
* IVA el 21% inclòs