MAMPARES DIVISÒRIES

La forma més simple d'organitzar el seu espai de treball. Les mampares divisòries els permeten crear separacions

completes o parcials d'una àrea i, en no ser fixes, confereixen més flexibilitat a la seva oficina.

  • mampara
  • mampara
  • mampara
  • mampara