FALSOS SOSTRES

Instal.lem falsos sostres prefabricats de guix o alumini per tal que puguin crear espais més confortables.