Prestatgeria CODIC GRUP T

Conjunt compost per:
2 jocs suport frontals 4x44x200h
3 jocs de 3 estants 98x40x12 blancs
1 joc de 2 estants 98x40x12 blancs
2 armaris interiors 98x40x73h blancs
1 joc de 2 portes correderes vidre per armari
1 joc de 2 portes correderes metal per armaris
1 taula 144x96x74 amb sobreblanc i est. alum.

ATENCIÓ: Aquest producte Outlet pot presentar petits danys
** el 21% d'IVA no inclòs **