Avís legal

 D'acord amb l'article 10 de la LLei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini oficinaiarxiu.net pertanyen a OFICINA I ARXIU SA, amb domicili a C/Barcelona 254 de Girona (17005 amb el CIF A17037268.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Oficina i arxiu, SA o de terceres persones amb qui Oficina i arxiu, SA ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Oficina i arxiu, SA difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Oficina i arxiu, SA adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Oficina i arxiu, SA

 RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Oficina i arxiu, SA no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a oficinaiarxiu.net tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Oficina i arxiu, SA no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita. Oficina i arxiu, SA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Oficina i arxiu, SA no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Oficina i arxiu, SA.

  PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d'OFICINA I ARXIU SA amb CIF A17037268 i domicili social situat a C/BARCELONA 254 17005, GIRONA, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interés.

En compliment amb la normativa vigent, OFICINA I ARXIU SA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenm el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

OFICINA I ARXIU SA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per aixó que OFICINA I ARXIU SA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifíquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acors amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els dret d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com el consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al corrreu electrònic comercial@oficinaiarxiu.net.

A la vegada, li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d'OFICINA I ARXIU SA, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. 

Amb l'enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privadesa d'OFICINA I ARXIU SA.

 AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB OFICINAIARXIU.NET

Queda autoritzada la creació d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà crear-se utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau.